НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ СЕРТИФИКАТИ КОНТАКТИ Честo задавани въпроси
Голямо разнообразние Голям избор Големи възможности
ТЕРМОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
 
Еластичен стъклен шнур Авангарден уплътнителен продукт, изплетен от стъклена прежда за статични и динамични приложения.
Керамичен шнур Отличен изолационен продукт, изплетен от керамична прежда за статично уплътнение при висока температура 800-1000°C.
Силикатни плочи Твърди изолационни продукти, изработени от керамични влакна и свързващи вещества, посрелдством авангардна вакуумно-формираща технология. Идеалният продукт за топлоизолация на стени.
Стъклена лента Авангарден уплътнителен продукт изплетен от стъклена прежда. Притежава превъзходна термоустойчивост, якост на опън, мекота и гъвкавост. Подходяща за статични уплътнения, където е необходим плосък материал.
Стъклен плат Произведен на база стъклени влакна и предназначен за топлоизолация, защита при огневи работи, облекла и др. Възможности за различни покрития и обмазки.
Керамичен плат Произведен на база силикатни влакна и предназначен за изработка на защитни облекла, топлоизолация, защита при огневи работи и др. Предназначен за изключително високи температури в диапазона 850-1000° С
Топлоизолационен картон За изработка на уплътнения с различни размери за термоизолация при високи температури.
Диагонална набивка Изплетена от стъклени влакна. Предназначена за статично уплътнение на врати, люкове и др на пещи, котли, камини и др при работна температура до 500° С
Диагонална набивка Изплетена от керамични влакна. Предназначена за статично уплътнение на врати, люкове и др на пещи, котли, камини и др при работна температура до 850° С
Диагонална набивка Изплетена от керамични влакна, армирани с метални нишки. Предназначена за статично уплътнение на врати, люкове и др. на пещи, котли, камини и др при работна температура до 1200° С
""ВАНИ - 6" ЕООД "